Chòm sao sống biết điều, ai tốt với tôi tôi nhớ hết!

Người sống trên đời đều cần tín ngưỡng, nếu không có tín ngưỡng thì nhân sinh khuyết thiếu cảm xúc. Phật giáo – tôn giáo của niềm tin, sự từ bi và tinh thần hiền lương quan niệm thâm nhập lòng người, chúng ta ai cũng không tránh được 3 kiếp nạn, trải qua 3 loại cực khổ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *